Klesarstvo je umijeće obrađivanja kamena

Želite li u svom prostoru koristiti prirodni kamen ili vam je pak potrebna osoba radi uređenja ili stvaranja predmeta poput nadgrobnih spomenika, klesar će vam biti najbolji prijatelj. Dobar odabir klesara neće samo pomoći u stvaranju jedinstvenih predmeta po vašoj želji, već je također važan i zbog savjeta koje vam on može dati.

Danas postoje brojne tvrtke koje se bave klesarstvom te vam mogu napraviti brojne potrebne stvari od kamena, poput:

  •  nadgrobnih spomenika
  •  radnih ploča
  •  kuhinjskih pultova
  •  stepenica itd.

Birajte provjerene klesare

Iako se danas rijetko savjetujemo s klesarima, klesarstvo je veoma važan zanat kada god se odlučimo za nabavku i implementaciju prirodnog kamena u naš okoliš. Ovaj se zanat izučava godinama, pa stoga klesarstvo ne smijemo zanemariti kada je u pitanju znanje koje će nam pomoći odabrati pravi prirodni kamen za naše potrebe, kao i kako ga održavati da što dulje izgleda lijepo. 

Klesarstvo - kamin
Klesarstvo – kamin u dnevnom boravku

Pravi klesar znat će koje vrste prirodnog kamena (granit, marmor, kvarcit, …) se mogu koristiti u kojim uvjetima te će vam znati ponuditi prave alternative ako odabrani kamen koji želite ne odgovara prostoru ili uvjetima u koji ga želite postaviti.

Prirodni kamen u vašem domu

Dodaci od prirodnog kamena u domovima u posljednje su vrijeme veoma popularni, no prirodni je kamen također na glasu kao jedan od građevnih materijala čiji je sjaj i ljepotu teško održati na duže staze. Razlog tomu je što mnogi ljudi ne traže savjet klesara pri odabiru kamena za dom, što može uzrokovati razne nedaće.

Prirodni kamen u enterijeru

Osim što razni klesarski obrti i tvrtke često nude usluge postavljanja prirodnog kamena u dom, također vam mogu pomoći odabrati među više različitih vrsta kamena te završetaka na prirodnom kamenu, koji odgovaraju primjeni i vašim željama.

Izrada kamenih dodataka po mjeri

Neke je predmete od prirodnog kamena moguće izraditi po nekom standardu, no kod većine predmeta ta logika ne vrijedi. Tim više ako se radi o veoma osobnim predmetima kod kojih se cijeni personalizacija, poput nadgrobnih kamena. 

Kod odabira nadgrobnog kamena veoma je važno savjetovanje s klesarom, jer će on svojim znanjem moći pomoći odabrati najbolju vrstu kamena ili njihovu kombinaciju za željeni učinak. Uz to, također vam može pomoći i u odabiru i stilizaciji teksta nadgrobnog kamena. Klesarstvo vam omogućuje odabir raznih detalja poput veličine i razmaka među slovima te detalja koji se na kamen mogu dodati. 

Postovi iz iste kategorije: