Dan: 15. travnja 2020.

#Ekonomija i posao

Linearni ležajevi dostupni preko interneta

Jedan od najzastupljenijih dijelova u strojevima su linearni ležajevi, čija je zadaća vođenje, nošenje ili oslanjanje pokretnih i mirujućih dijelova. Oni prenose silu između više dijelova, te smanjuju trenje. Ležajevi mogu biti poprečni (radijalni) ili uzdužni (aksijalni), ovisno o tome u kojem sustavu rade. Radijalni ležaj prenosi okomite sile na njegovu os, a aksijalni prenosi sile koje djeluju u smjeru njegove osi. Postoje i radijalno-aksijalni ležajevi, koji se nešto rjeđe koriste. Kroz današnji tekst ćemo vas upoznati s načinom funkcioniranja ležaja, te gdje ih možete kupiti.…